Oferta Educationala și Cluburi

OFERTA  EDUCAŢIONALĂ CLASA PREGĂTITOARE, I, II, III, IV

Disciplinele de studiu:

 • Comunicare în limba română
 • Limbi moderne – Limba engleză şi limba germană
 • Matematică și explorarea mediului
 • Științele naturii
 • Istorie
 • Geografie
 • Educație civica
 • Joc și mișcare
 • Religie
 • Arte vizuale și abilități practice
 • Educație fizică
 • Muzică și mișcare
 • Dezvoltare personală

Program educaţional 08:00 – 13:00 sau 8:00 – 17:00

CE NE DEFINEŞTE

 • Programa românească și programa de studiu americană;
   • Profesori calificați în sistem românesc, dar și profesori cu expertiză în sistemul de învățământ american;
   • Procentaj optim profesor/copil ce permite predarea diferențiată, pe nivele de competență;
   • O abordare educațională care are în centrul său creativitatea ca premisă pentru performanță;
   • Metodele de predare pun accent nu pe transmiterea de informații, ci pe modalitatea în care informațiile pot forma copiii;
   • Evaluare multicriterială ce ține cont de posibilitățile aptitudinale, cognitive, afective și motrice ale fiecărui copil. Este o evaluare pentru învățare, nu a învățării;
   • Preocuparea continuă a cadrelor didactice pentru cercetare, pentru perfecționare;
   • Săli de clasă structurate, interactive, stimulante, în care orarele, rutina și tranzitiile curg în acord cu nevoile copiilor;
   • Programele de dezvoltare personala si academica prin cluburi, programe extra-curriculare, scoala de vara – metoda cea mai bună pentru dezvoltarea competențelor identificate;
   • Folosirea creativă a materialelor didactice actualizate periodic, dedicate activitatilor curriculare dar și extra-curriculare;
   • Parteneriatul cu parintii in parcursul fiecarui copil.

Cluburi extracurriculare

Școala Americano Română propune pe parcursul anului școlar un program diversificat de activități practice, extracurriculare. Excursiile, taberele, serbările, evenimentele organizate în afara școlii, vizitele la muzee, spectacolele la teatru, film, circ și concursurile școlare organizate de partenerii educaționali sunt opționale și nu sunt incluse în taxa școlară.

Cursuri de șah Jocul celor trei cai își propune să descopere și să dezvolte noi talente, să dezvolte gândirea analitică, atenția, capacitatea de concentrare și autodisciplinare. Cursul de șah îmbunatățește potențialul de solușionare al problemelor, încrederea în sine a fiecăruia, gândirea logică și creativitatea, spiritul de competiție .

 Cursuri de pian, vioară – (profesor de specialitate).  Pentru a continua educația muzicală începută în clasă, pentru a veni în întâmpinarea  curiozității copiilor și a dorinței lor de a se exprima cântând la un instrument muzical accesibil și ușor de învățat, într-un cadru restrâns, unde, datorită numărului mic de elevi, atenția profesorului se concentrează exclusiv pe elevul ce face primii pași în învățarea acestui instrument.

Reading Club Join us for a step inside stories in an interesting and funny way. The teacher is helping children develop a love for reading and important language and literary skills. So…we will promote the joy of reading while experiencing fictional stories. Come, let your imagination grow!/ Vă invităm să pașiți alături de noi în lumea poveștilor într-un mod interesant și distractiv. Profesorul ajută copiii să dezvolte dragostea de citit, limbajul specific și abilități literare. Așa că… vom promova bucuria cititului și ne vom delecta cu povești de ficțiune.Veniți și lasați-vă imaginația să se dezvolte!

Drama Cursul își propune să dezvolte cunoașterea și cooperarea cu cei din jur, conștientizarea și dezvoltarea atenției și a concentrării, cultivarea imaginației și a spontaneității, lucrul în echipă, will & grace (implicare și grație), narativitatea,aplicarea nivelului corect și util de statut în interacțiuni, practicarea exercițiilor de atenție și concentrare. De asemenea, obiectivele cursului  sunt consolidarea unui public interesat de ce avem de spus, studiul și dezvoltarea elementelor specifice jocurilor de scenă, conștientizarea și valorificarea gândurilor și reacțiilor emoționale, lucrul cu emoțiile și controlul acestora, vorbitul în public și transmiterea unui mesaj, regulile improvizației. Cursul își propune ca finalitate momente dramatice și coregrafice prezentate în spectacole, festivaluri și concursuri de profil, tabere, concursuri și carnavaluri tematice.

Limba germana Clubul de germană va oferi copiilor încrederea în a se exprima natural și spontan într-o limbă străină, le va încuraja o pronunție corectă și un vocabular vast, le va arăta elevilor că învățarea unei limbi străine poate fi distractivă și placută, încurajând deschiderea către alte culturi. Metoda clubului face studiul limbii plăcut și fără stres. În timp ce copiii se joacă, cântă, interpretează roluri și interacționează unii cu ceilalți, asimiliează noua limbă fără să se gândească la asta. Bineințeles că toate aceste lucruri au loc într-o structură progresivă, atent structurată, care îmbunătățește procesul de învățare.

English through play This club is an inquiry into English vocabulary through online and board games, role-plays, songs and movements. The children will practice building words and sentences in a fun way.

Jolly Phonics Clubul “Jolly Phonics” își propune să învețe copiii noțiuni elementare de fonetică a limbii engleze într-un mod atractiv și adaptat nivelului lor de vârstă: prin cântecele asociate cu mișcare, jocuri, scurte povestioare.

Matemagic Prin clubul ” Matemagic ” ne propunem activități plăcute și atractive care să stimuleze intelectul și gândirea logică la copii. Oferim oportunități de exersare și dezvoltare prin intermediul jocului, a unor abilități de gândire, esențiale în rezolvarea problemelor.

Crafty Hands Acest club promovează dezvoltarea abilităților manual, dar și creativitatea și imaginația copiilor. Copiii vor crea artefacte folosind materiale convenționale și neconvenționale și tehnici de lucru variate.

Călătorii în jurul lumii Clubul este bazat pe activități atractive și pline de noi conținuturi ,ce își propun incursiuni în lumi necunoscute încă, dispărute, curiozități ale naturii și civilizației.

Merry Music – Corul şcolii. Clubul urmărește creșterea încrederii în sine și  dezvoltarea abilităților artistice, dar și descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor muzicale ale copilului, formarea simțului ritmic, al auzului melodic și armonic, precum și cultivarea gustului artistic și estetic. Indiferent că este vorba despre un cântec de copii, despre muzica ușoară, cultă sau populară, ne propunem să-i învățăm pe copii să le recepteze în mod firesc, să-și observe propriile reacții. Repertoriul este sustinut în limba româna, engleză, franceză, germană, italiana, spaniolă și nu numai.

Volei Voleiul este un sport de echipă, care dezvoltă viteza de reacție și concentrarea. Vom educa, de asemenea, atât îndemânarea cât și spiritul de echipă.

Fotbal Fotbalul este un sport care dezvoltă condiția fizică și orientarea spațio-temporală. Poate fi practicat ca sport de performanță, dar și de recreere, îmbunatățind și capacitatea de a lucra in echipă.

Book club Pastrăm tradiția și ducem mai departe povestile. Pătrundem și căutam comori prin pesteri întunecate, întâlnim unicorni , dansăm cu zânele și ne luptăm cu pirații. Împreună deschidem aceste uși fermecate ale povestilor! E magie ….E Book Club!

Dance around the world Dansul înseamnă ritm, armonie, muzică. Stimulează creativitatea, competitivitatea, solicită atenţia, voinţa, mobilizează copilul pentru depăşirea anumitor dificultăţi printr-o muncă susţinută.

Dansul înseamnă sănătate, abilitate, forţă, echilibru, fineţe şi eleganţă în mişcări, ţinută estetică.

Karate este o disciplină  din familia  artelor marțiale care caută să scoată în evidență calitățile, dezvoltându-le. Antrenametul de karate se bazează pe disciplină, respect și perseverență și le dezvoltă practicanților calitățile naturale. Sportivul dobândește o sănătate optimă și stăpânire de sine, își educă voința, se obișnuiește cu eșecurile și satisfacțiile, devenind mai puternic, capabil să contribuie benefic la dezvoltarea calității vieții sale și a celor din societate.

Balet Modulul de balet se desfășoară cu profesori specializați. Fiecare copil se exprimă într-un fel anume. Baletul îi ajută să își cunoască corpul, mișcările, își descoperă latura artistica, capătă încredere, au grație, forță și devin mai atenti la tot ceea ce se petrece în jurul lor. Exercițiile din sfera baletului le întărește musculatura, mișcările corpului sunt mai precise, apare mobilitatea, echilibrul și flexibilitatea.