Curriculum

Curriculumul SGAR este unul complex care este astfel conceput încât să asigure o pregătire corespunzătoare a elevilor pentru continuarea studiilor atât în instituţii de învăţământ româneşti, cât şi în străinătate. Acest lucru se realizează prin completarea curriculumului de bază – care este cel românesc cu elemente din curriculumul internațional, focalizarea pe competenţele cheie stabilite la nivel european şi preluarea unor practici ale şcolilor internaţionale.

Programul de educație, desfășurat conform Curriculumului Național, va fi abordat utilizând stiluri de învățare variate, bazate pe teoria inteligențelor multiple, ce conduce implicit la extinderea orizontului de orientare și conectare a cunoștințelor.

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară conform programei prevăzute de MEN, utilizând manuale și auxiliare avizate MEN și folosind tehnici de predare moderne, interactive, materiale didactice performante şi dotări la standarde internaţionale.

Programa școlară impusă de MEN este îmbogățită cu un pachet de discipline opționale format din:

  • Curriculum Cambridge
  • Istoria religiilor
  • Limba germană

Activități de curs din Curriculum Național – Curriculum extins sunt completate cu activități de aprofundare/dezvoltare:

  • ore de consolidare la limba engleză, limba română și matematică;
  • ore de teme, în cadrul cărora elevii își efectuează temele sub îndrumarea profesorilor de specialitate.

Atât activităţile educative obligatorii cât şi programul extraşcolar sunt variate, adaptate în funcţie de particularităţile vârstei şi de ritmul propriu de învăţare al fiecărui copil.

Acest site utilizează cookie-urile și vă solicită datele dvs. personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.