Curriculum GSAR

Curriculum românesc

La SAR se studiază toate disciplinele din curriculum-ul naţional elaborat de MEN, abordarea fiind însă una modernă, europeană, care are la bază:

 • utilizarea metodelor  activ – participative;
 • lucrul pe grupe mici și învățarea prin cooperare;
 • valorificarea inteligențelor multiple;
 • dezvoltarea inteligenței emoționale;
 • dezvoltarea competențelor transdisciplinare;
 • organizarea de activităţi de învăţare în care elevii aplică conţinuturile însuşite în situaţii de viaţă reală;
 • învățarea diferențiată și programe de studiu individualizate conform nevoilor;
 • activități suplimentare de sprijin și pregătire care asigură progresul fiecarui elev;
 • activități care valorifică și evidențiază performanța școlară și excelența;
 • consilierea individuală pentru o conduită corectă și relaționare optimă cu colegii și profesorii realizată de un consilier școlar;
 • studiul intensiv al limbii engleze,
 • studiul limbii germane,
 • implicarea elevilor în numeroase activități extrașcolare;
 • dezvoltarea autonomiei în pregătirea temelor și abilități de lucru individual;
 • o pregătire solidă pentru testările și examenele naționale.

 

Curriculumul românesc este completat la SAR cu următoarele practici curriculare şi de viaţă şcolară

 • o ofertă bogată şi variată de cercuri /cluburi care permit valorificarea înclinaţiilor, talentelor şi intereselor specifice ale copiilor;
 • învăţarea bazată pe proiect – copiii lucrează frecvent proiecte individuale şi de grup la diferite discipline şi o dată pe an se organizează o prezentare-concurs de proiecte în care fiecare clasă prezintă un proiect cu tematică specific în română şi engleză;
 • fiecare copil are un portofoliu de progres care conţine mostre de lucrări realizate, teste sumative, fise  de lucru etc. şi care este transmis părinţilor la finalul semestrului;
 • setul de rapoarte de evaluare trimise părinţilor la final de semestru care înregistrează aprecierile tuturor profesorilor clasei;
 • ore de dezvoltare personală susţinute la fiecare clasă;
 • uniforma şi echipamentul de sport care au emblema şcolii şi sunt obligatorii;
 • panouri de afisaj pe care se expun lucrările elevilor realizate la diferite discipline;
 • Consiliul elevilor, care reprezintă la SAR vocea elevilor;
 • modalităţi diverse de apreciere şi recompensare a succeselor academice şi a bunei conduite -diplome, scrisori de felicitare, evidenţiere în întâlnirile consiliului elevilor etc.;
 • newsletter lunar al SAR care se trimite părintilor;
 • acţiuni de caritate organizate de elevi şi părinţi;
 • voluntariat pentru diferite activităţi;
 • serbări tematice;
 • un curriculum inclusiv care asigură oportunităţi de învăţare şi succes pentru fiecare elev.
 • Asistență medicală.


Limba engleza

Programul în limba engleză deţine un procent important în curriculumul SAR. În cadrul acestuia:

 • limba engleză se studiază în regim intensiv, câte 3 ore pe zi.
 • se dezvoltă armonios deprinderile de citire-înţelegere, vorbire-comunicare, ascultare şi scriere;
 • sunt utilizate cursuri /manuale publicate de edituri internaţionale şi materiale auxiliare adaptate nivelului şi vârstei elevilor (caiete de exerciţii, casete audio-video etc.);
 • se organizează anual, la cerere, pregătirea şi examinarea pentru obţinerea certificatelor de limbă engleză Cambridge,“Young Learners English”;
 • se organizează activități diverse de-a lungul anului școlar, cu invitați din SUA pentru exersarea comunicării în limba engleză cu vorbitori nativi.
 • Predarea limbii engleze se face atât de profesori români de limba engleză cât și profesori din SUA.
Acest site utilizează cookie-urile și vă solicită datele dvs. personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.